Wie kan hier terecht?

Omwille van de grote diversiteit aan problemen en leeftijdsgroepen is het belangrijk om een kader te bieden wie er bij ons terecht kan.

De focus ligt voornamelijk op individuele therapie bij volwassenen met onderstaande thema’s.

Levensproblemen: Dit kunnen levensgebeurtenissen zijn zoals een overlijden, traumatische ervaring, relatiebreuk, ontslag, ongeval, … of een opeenstapeling van allerlei problemen. Je gaat je hierdoor minder goed in je vel voelen en negatieve gedachten en gevoelens komen op de voorgrond. Ook existentiële vragen i.v.m. levensvisie, wereldbeeld of geloof kunnen ervoor zorgen dat je moeilijk richting kunt geven aan je toekomst en je door de bomen het bos niet meer kunt zien.

Depressie: allerlei negatieve emoties en gedachten die het dagelijks functioneren bemoeilijken en tot zelfdoding kan leiden.

Angst: dit kunnen specifieke angsten zijn (fobieën) zoals angst voor spinnen of meer algemene angsten die het dagelijks functioneren beperken zoals sociale angsten.

Psychosomatische klachten: lichamelijke klachten waarbij een fysische oorzaak afwezig is.

Verslaving: niet enkel middelengebruik, maar ook gaming, kansspelen, winkelen of meer persoonsspecifieke verslavingen vallen hieronder.

Gedragsproblemen: dit zijn gedragingen die jijzelf of anderen als storend ervaren en waarbij verandering gewenst is, bv. uitstelgedrag of agressie.

Indien je twijfels hebt of je hier wel ondervalt, mag je steeds contact opnemen en eventueel een afspraak maken voor een eerste gesprek. Op basis hiervan kan je worden doorverwezen (indien dat nodig blijkt) om optimale hulp te garanderen.

Maak een afspraak

via onze handige online-tool

Afspraak maken met Praktizon