Psychologie

Psychologie is de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het innerlijke leven en het gedrag van mensen. Het is een samenstelling uit het Griekse psychè en logos, wat zich vrij vertaalt naar leer van de ziel.

De wijze/manier waarop emoties en gedrag verklaard worden, heeft doorheen de jaren heel wat veranderingen gekend. Hierdoor zijn er verschillende stromingen ontstaan die elk hun eigen invalshoek hebben op het menselijk (dis)functioneren. Het gaat hierbij om de psychodynamische, cliëntgerichte, gedragsgerichte, cognitieve of systemische benadering. Ondanks verschillen in theorie en werkwijze, maken ze allen gebruik van een wetenschappelijke basis.

Omwille van het grote aanbod werkzame technieken en diversiteit van problemen, kan er eclectisch gewerkt worden. Hierbij gaat men op zoek naar strategieën doorheen de stromingen die het beste aansluiten bij de persoon en hulpvraag.

In onze huidige samenleving zien we dat de psychologische hulpverlening een meer centrale plaats aan het innemen is, omwille van de stijgende complexiteit en toenemende druk die op ons alledaags functioneren gelegd wordt. Bijna iedereen krijgt gedurende zijn of haar levensloop direct of indirect weleens te maken met een milde of ernstige vorm van depressie, angst, verslaving, burn-out, … of meer persoonsspecifieke problemen. Het raadplegen van een psycholoog of therapeut wordt alsnog veel uitgesteld en is vaak de moeilijkste stap om te nemen in het proces van verandering.

Maak een afspraak

via onze handige online-tool

Afspraak maken met Praktizon