David Schulz

David Schulz behaalde zijn diploma in de toegepaste psychologie met specialisatie klinische psychologie aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Vervolgens behaalde hij zijn master in de psychologie met specialisatie klinische en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij zich gaan bijscholen in diverse therapieën waarbij de gedragstherapeutische filosofie bij hem op de voorgrond is komen te staan. U kan hem terugvinden op de officiële lijst van Belgische psychologen onder erkenningsnummer 871114527.

In onze huidige samenleving zien we dat de psychologische hulpverlening een meer centrale plaats aan het innemen is omwille van de stijgende complexiteit en toenemende druk die op ons alledaags functioneren gelegd wordt. Bijna iedereen krijgt gedurende zijn of haar levensloop direct of indirect weleens te maken met een milde of ernstige vorm van depressie, angst, verslaving, burn-out, … of meer persoonsspecifieke problemen. Het raadplegen van een psycholoog gaat ondertussen minder gepaard met vooroordelen en raakt steeds meer geïntegreerd in onze maatschappij.

Maak een afspraak

via onze handige online-tool

Afspraak maken met Praktizon